Sonstige Muscheln (Bivalvia spec)

EN: Other bivalves NL: Andere schelpen DK: Andre muslinger