Flügel Aaskrähe (Corvus corone (ala))

EN: Carrion crow, wing NL: Zwarte kraai, vleugel DK: Sortkrage, vinge
Karte: GBIF
Verbreitung
Steckbriefbild:
Flügel Aaskrähe Weitere Bilder