Blasenloser Blasentang (Fucus vesiculosus var. mytili)

EN: Bladderless bladder wrack NL: Blaasjesloos blaaswier DK: Blæreløs blæretang