Bein Hummer (Homarus gammarus (leg))

EN: Lobster leg NL: Been van een zeekreeft DK: Hummer ben