Schafstelze (Motacilla flava)

EN: Blue-headed yellow wagtail NL: Gele kwikstaart DK: Nordlig gul vipstjert
Karte: GBIF
Verbreitung
Steckbriefbild:
Schafstelze Weitere Bilder