Gelege Netzreusenschnecke (Nassarius reticulatus (eggs))

EN: Netted dog-whelk eggs NL: Eieren van gevlochten fuikhoorn DK: Dværgkonk æg