Netzreusenschnecke (Nassarius reticulatus)

EN: Netted dog-whelk NL: Gevlochten fuikhoorn DK: Dværgkonk