Netzstück unter 50 cm (OSPAR Kategorie 115)

EN: Nets and pieces of net < 50 cm NL: Stukken net < 50 cm DK: Net og dele af, større end 50 cm