Netzstück über 50 cm (OSPAR Kategorie 116)

EN: Nets and pieces of net > 50 cm NL: Stukken net > 50 cm DK: Net og dele af, mindre end 50 cm