Baltic isopod (Idotea balthica)

DE: Große Meerassel NL: Gewone zeepissebed DK: Almindelig tanglus